Brief college B&W Arnhem

Gemeente Arnhem

T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Verhuurbeleid Arnhem; Arnhemse Verhuurders Vereniging

Datum: 30 oktober 2019

Geacht College,

Op 11 oktober j.l. heeft de eerste bijeenkomst van de Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV) i.o. plaatsgevonden. Hiervoor hadden zich 60 potentiële leden aangemeld. Zowaar, geen slecht begin. Het toont aan hoezeer de materie van het verhuurbeleid leeft in Arnhem. Na 11 oktober hebben bovendien diverse verhuurders in Arnhem zich gemeld om aan te geven dat ook zij willen worden uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de AVV.

Op dit moment hebben wij nog niet geïnventariseerd welk gedeelte van de particuliere verhuurpanden door deze 60 potentiele leden zijn vertegenwoordigd, maar wij denken dat dit een substantieel gedeelte van de verhuurmarkt betreft.

Ter vergelijking: in Nijmegen is eenzelfde initiatief 2 jaar geleden gestart met op dit moment ca. 60 leden. Zij vertegenwoordigen op dit moment 40%-50% van de totale particuliere verhuurdersmarkt. 

Wij zullen de volgende keren ongetwijfeld groeien in ledenaantal en verwachten binnen afzienbare tijd ook minimaal een vergelijkbaar deel van de verhuurdersmarkt te kunnen vertegenwoordigen.

De volgende bijeenkomst van de AVV is gepland op vrijdag 22 november 2019. Wij zullen dan de AVV formeel oprichten. Wij zullen alle belangstellenden de mogelijkheid geven om voor een beperkt bedrag lid te worden van de AVV. Als AVV zullen wij bovendien collectief lid worden van de landelijk opererende belangenvereniging van verhuurders: Vastgoed Belang, Amsterdam.

Op die bijeenkomst zullen wij inventariseren welk gedeelte van de particuliere verhuurmarkt in Arnhem in bezit is van leden van de AVV.

Als bestuur van de AVV hebben wij de volgende uitgangspunten geformuleerd:

=         De AVV wil de (collectieve) belangen van de particuliere verhuurder in Arnhem behartigen;

=         De AVV wil bijdragen aan het verruimen van de kennis van de particuliere verhuurder in Arnhem m.b.t. het verhuren van woonruimte (en bedrijfsruimte);

=         Leden van de AVV willen, als verhuurders, verantwoordelijkheid nemen daar waar het gaat over leefbaarheid in Arnhem;

=         Leden van de AVV willen, als verhuurders, verantwoordelijkheid nemen daar waar het gaat over  Goed-Verhuurderschap;

=         Leden van de AVV willen, als verhuurders, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een evenwichtig verhuurbeleid met oog voor de belangen van huurders, omwonenden en verhuurder;

=         De AVV biedt ruimte aan alle verhuurders die voldoen aan minimale eisen van Goed-Verhuurderschap. Echter, de “huisjesmelker” - hij, die op geen enkele wijze zorg heeft voor zijn verhuurpand en geen waarde hecht aan de leefbaarheid ín en om zijn verhuurpand - willen wij uitsluiten van deelname aan onze vereniging;

=         De AVV wil gesprekspartner zijn voor de gemeente Arnhem om met de gemeente Arnhem mee te spreken over het nieuwe verhuurbeleid. Uiteraard zijn de verhoudingen duidelijk: de gemeente gaat over het beleid en moet en zal de rol van “handhaver” vervullen. De AVV wil een constructieve bijdrage leveren aan het nadenken over de leefbaarheid in onze stad. Hiernaast wil de AVV graag met de gemeente Arnhem in gesprek over andere belangrijke onderdelen van het woonbeleid: zelfstandige wooneenheden versus onzelfstandige wooneenheden, kadastrale splitsing en/of bouwkundige splitsing van panden etc.

Omdat de tijd dringt, gezien de fase van besluitvorming en het voorbereidingsbesluit, zal de AVV al vóór 22 november de uitgangspunten van de AVV schriftelijk delen met haar potentiele nieuwe leden, zodat de AVV vanaf 22 november direct gesprekspartner voor de gemeente Arnhem kan zijn. Deze uitgangspunten zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief.

Op deze wijze willen wij aan u informeren dat de AVV ambitie heeft. Namelijk om de verhuurders in Arnhem te verenigen en met elkaar een vereniging te zijn die er toe doet in Arnhem!

Wij wachten uw reactie af.

Hoogachtend,

Donny Verboom

BM Vastgoed