BEVESTIGING VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING AAN WONINGZOEKENDE(ZOEK- EN/OF BEMIDDELINGSOPDRACHT)(AANHUUR) (V.I.P. Huurpakket)

Beste woningzoekende,


Bij deze bevestig je de opdracht tot dienstverlening.

Je hebt ons opdracht gegeven woonruimte te zoeken en/of te bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor de woonruimte van jouw keuze.

Wij zullen de volgende werkzaamheden voor je verrichten in 3 fases:

Fase 1: Zoekopdracht:

•    het geven van algemene voorlichting over de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie;

•    het inventariseren van je woonwensen/zoekprofiel;

•    het zoeken naar een geschikte woonruimte op basis van jouw woonwensen/het zoekprofiel;

•    het voor je organiseren van een of meer bezichtigingen en het geven van informatie over één of meer woning(en);

•    evaluatie van bezichtigingen.

Zodra je een woning hebt gevonden die je graag wilt huren zullen wij dit schriftelijk vastleggen in een door jouw te ondertekenen intentieverklaring en eindigt de zoekfase.

Je doet dan aan ons een aanbetaling voor de door jouw verschuldigde courtage in geval een huurovereenkomst tot stand komt. De aanbetaling is gebaseerd op het verhuuraanbod van de verhuurder en krijg je terug indien er onverhoopt geen huurovereenkomst tot stand komt. Na ontvangst van de aanbetaling zullen wij beginnen met onze bemiddelingswerkzaamheden.

Fase 2: Opdracht tot bemiddeling:

•    Het samenstellen van een volledig dossier over jou en het voordragen van jou als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zullen wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende woning aan jouw wordt gegund;

•    het namens jou voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst;

•    het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen;

•    het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst

Fase 3: Overige werkzaamheden:

•    het geven van algemene voorlichting over de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie;
•    het erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht.

•    het erop toezien dat de verhuurder zijn verplichtingen bij aanvang van de huurovereenkomst nakomt;

•    het geven van ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen en het leggen van de vloer et cetera;

•    het geven van ondersteuning bij: een telefoon- en internetaansluiting en een aansluiting op nutsvoorzieningen;

•    het fungeren als eerstelijns vraagbaak voor u tijdens de huurovereenkomst.

Wij zullen bij de uitvoering van al onze werkzaamheden uitsluitend jouw belangen behartigen en niet die van de (aspirant-)verhuurder. Zijn belangen worden door hemzelf of door een andere makelaar behartigd.

Wij zullen nimmer in opdracht van zowel de (aspirant-)verhuurder van een woonruimte  als voor jou bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor die woonruimte. Wij wijzen je erop dat wij aanbod van beschikbare huurwoningen presenteren op diverse media, waaronder de website van Makelaar en/of derden, en dat je geen bemiddelingsvergoeding verschuldigd bent, indien een huurovereenkomst tot stand komt voor dergelijke woonruimte.

Indien met de verhuurder overeenstemming is bereikt over een huurovereenkomst, zullen wij dit aan je bevestigen door middel van een door jouw te ondertekenen huurbevestigingsformulier en brengen wij een vergoeding (courtage) voor onze werkzaamheden in rekening. Deze courtage is gelijk aan een maand brutohuur volgens de tot stand te brengen huurovereenkomst, te vermeerderen met 21% BTW, is verschuldigd per omgaande na factuurdatum en wordt verrekend met de door jou gedane aanbetaling.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden Dienstverlening. Deze kan je vinden op onze website en dien je te accepteren bij het invullen van de zoekopdracht. Bij acceptatie van onze algemene voorwaarden en bevestiging van opdracht tot dienstverlening woningzoekende ga je akkoord met onze voorwaarden.

BM Vastgoed